Wij wijzen u erop dat ons kantoor van 26 december 2022 tot en met 1 januari 2023 gesloten is

NOAB


Administratiekantoor Kroezen & Sieders heeft het kwaliteitskeurmerk van NOAB. NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Het kwaliteitskeurmerk van NOAB wordt toegekend wanneer een administratie- of belastingkantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Met het NOAB-kwaliteitskeurmerk kunnen wij u daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken garanderen.

NOAB

Voordelen voor u

Het inschakelen van een administratiekantoor met het kwaliteitskeurmerk van NOAB heeft belangrijke voordelen voor u als ondernemer:

 • Verzekerd van kwaliteit van dienstverlening en advies
  Alleen door het bijhouden van kwaliteit en vakkennis, kunnen we het kwaliteitskeurmerk behouden. Herkwalificatie vindt dan ook om de vijf jaar plaats.
 • Gegarandeerde kennis van zaken
  Doordat we verplicht zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwe wet- en regelgevingen (door bijvoorbeeld opleidingen te volgen) is ons advies altijd actueel.
 • Laagdrempelig en oplossingsgericht
  We spreken de taal van onze klanten, daarom hoeven onze klanten geen hoge drempels te nemen. Tevens werken we oplossingsgericht.
 • Garantie
  De NOAB-beroepscode zorgt ervoor dat ethisch handelen bij ons erg belangrijk is. Wij verlenen onze diensten conform de NOAB-voorwaarden. Bij problemen kan er altijd een beroep worden gedaan op gratis conflictbemiddeling of het onafhankelijk Tuchtcollege. Daarnaast hebben we een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zodat onze klanten schadeloos gesteld kunnen worden indien de fout verwijtbaar is.
 • Klaar voor de toekomst
  NOAB werkt nauw samen met de overheid en andere instanties aan nieuwe manieren van werken en nieuwe standaarden. Wij als NOAB-kantoor zijn daarom klaar voor de toekomt!